Mediation is, kort gezegd, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.
Mediation is een vorm van geschiloplossing en kenmerkt zich door zinvol onderhandelen, in een zorgvuldig bemiddelingsproces. Een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) brengt de communicatie weer op gang.
Hij/zij begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces.
Mediation kijkt naar de toekomst.
De mediator doet geen uitspraak. Hij helpt de deelnemers om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat werkt meestal veel beter dan een oplossing 'van bovenaf'.
Mediation is snel, en kostenefficiënt.
Het is vrijwillig en vertrouwelijk. En het geeft ruimte voor creatieve oplossingen.
Meer dan tweederde van alle mediations slaagt. Snel en efficiënt.


Mensen komen het best tot hun recht in werk dat ze leuk vinden, dat een beroep doet op hun kwaliteiten en vaardigheden en waar zij voldoening uit halen. Hier is zowel de werknemer als de werkgever het meest mee gebaat.

Soms zijn er momenten in het leven waarop het zinvol is om even een pas op de plaats te maken en te bekijken of u nog wel op de juiste manier bezig bent. Dit kan een directe aanleiding hebben, zoals disfunctioneren, gedwongen ontslag, (dreigende) burnout of langdurige ziekte, vrijwillige carrière- of loopbaanplanning of de behoefte de balans in het leven op te maken en te ontdekken wat u met de rest van uw leven wilt doen.


Opleiden en jezelf ontwikkelen hoort bij deze tijd. Als je hierin wilt investeren zorgt dat ervoor dat je regelmatig jezelf moet bijscholen dmv. Trainingen. Als goede werkgever geef je je personeel deze kansen. Om ook tot daadwerkelijk succes te komen met een training is het zinvol om een analyse te doen voordat tot een training op maat met vervolg traject gekozen gaat worden. Trainingen kunnen worden afgesloten met een opdracht in de praktijk zodat het gewenste gedrag wordt ontwikkeld. Zo ben je als werkgever verzekerd van succes.