Houdt één of meer van de onderstaande vragen over uw loopbaan u ook bezig?

 • Ik wil wel wat anders, maar ………wat en hoe?
 • Waar krijg ik nou een kick van?
 • Wat zijn mijn sterke punten?
 • Wat maakt dat ik me in mijn werk inzet?
 • Wat zou een volgende stap in mijn loopbaan kunnen zijn?
 • Waar ligt mijn hart nu eigenlijk?
 • Rationeel denken helpt me niet verder, wat dan wel?
 • Welke wensen koester ik?
 • Wat motiveert mij nou echt?
 • Wat maakt mij enthousiast?
 • Ik wil niet weer in een baan ‘rollen’, hoe pak ik het dit keer anders aan?
 • Ik werk onder mijn niveau, maar wat kan ik echt?
 • Welke overtuigingen spelen een rol bij mijn keuzes?

Mensen die in een éénmalige sessie wensen stil te staan bij hun loopbaanontwikkeling.

De Loopbaanquick scan is een gesprek tussen een loopbaanadviseur en de cliënt.
De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Huidige functie, werksituatie en loopbaanfase
 • Opleiding en werkervaring
 • Gewenste loopbaanontwikkeling
 • Adviezen voor te ondernemen actie

Cliënten ontvangen voorafgaand aan de Loopbaanquick scan een  vragenlijst betreffende de loopbaansituatie. Deze vragenlijst dient vooraf geretourneerd te worden en vormt leidraad voor het gesprek.

Aan het eind van de Loopbaanquick scan heeft de cliënt globaal inzicht in zijn/haar huidige loopbaansituatie, loopbaanfase en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Daarnaast kan de cliënt naar aanleiding van de Loopbaanquick scan behoefte hebben aan een vervolgtraject. In dit geval kan informatie gegeven worden over het Loopbaantrajecten of evt. Coaching.

De Loopbaanquickscan bedraagt € 150,00 exclusief BTW.