Medewerkers en organisatie die een ontwikkeling willen zien bij hun medewerkers die aansluit op de visie van hun organisatie.

Wij trainen alleen als de training leidt tot een gewenste gedragsverandering
Bij het ontwikkelen van een training op maat is het belangrijk dat de training aansluit op het gewenste resultaat in het functioneren van medewerkers. Er wordt een analyse gemaakt van het huidige gedrag en de gewenste ontwikkeling. Hierop wordt een training op maat ontwikkeld met een eindopdracht om ook dat gewenste ontwikkeling in de werksituatie te laten zien.
De cursussen die worden aangeboden zijn altijd actief. Dat wil zeggen we werken samen rond een thema en beperken de theorie tot het hoog nodige. We doen vooral oefeningen en werkvormen die uitnodigen tot (samen) ontdekken.

Het resultaat is dus per opdracht verschillend. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat in de vorm van de eindopdracht coachen van hun medewerkers. Wordt die coaching goed vorm gegeven dan zal het eindresultaat optimaal zijn. Mocht dit bij een aantal medewerkers niet voldoende zijn dan kan er los van de cursus nog individuele gesprekken aangevraagd worden met de coach of trainer als je over zaken wilt doorpraten en om een verder advies te krijgen.

De tijdsinvestering is afhankelijk van de scholingsvraag en het traject wat de medewerker na de training nog moet doorlopen.

Dit is afhankelijk van de training en het traject na de training. Op aanvraag na analyse beschikbaar.